Zakelijk Gezond: De persoonlijke boekhoudcoach voor de dienstverlenende zzp'er

Hulp nodig? Stuur een bericht via:

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Zakelijk Gezond vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via privacy@zakelijkgezond.nu.

Artikel 1 Wie ben ik?

Zakelijk Gezond is gevestigd te (2402 ZH) Alphen aan den Rijn aan de Pietersberg 67. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 92468608 met vestigingsnummer 000046220186. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.
Ik verwerk jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, adres, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Jij kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin jij mij wilt laten werken en financiële en administratieve gegevens.

Wanneer ik jouw boekhouding verzorg verwerk ik tevens jouw BSN, geboortedatum- en plaats, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, inkomen, verzekeringsgegevens, btw-id, omzetbelastingnummer, loonheffingsnummer, werkverleden, NAW en geboortedatum van kinderen en (ex)partner en inloggegevens van jouw boekhoudprogramma.

Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik verwijder deze gegevens 7 jaar na het einde van onze overeenkomst. De gegevens die ik niet meer nodig heb ten behoeve van mijn eigen administratieve verplichtingen, alsmede jouw inloggegevens, zal ik binnen 30 kalenderdagen verwijderen.

Ik maak gebruik van verschillende partners waar ik bovenstaande persoonsgegevens van jou en jouw fiscale partner en onze communicatie verwerk. Hieronder vallen: ClickUp, Microsoft, Google, Exact, Moneybird.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw (bedrijfs)naam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, betalingsgeschiedenis en bankgegevens. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, eventuele bedrijfsnaam en e-mail voor direct marketing. Optioneel kun jij ook je geboortedatum invullen om een kaartje te ontvangen op jouw verjaardag. Daarnaast zie ik in Mailblue/ ActiveCampaign jouw locatie, browser, ip-adres, beroep, geslacht, eventuele bestelgeschiedenis, social-media accounts en profielfoto. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van deze partij gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Je leest meer over deze cookies en welke persoonsgegevens hiermee verwerkt in mijn cookiestatement.
Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik de inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam en woonplaats. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social-media kanalen plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Optioneel kun jij ook je bedrijfsnaam en telefoonnummer invullen. Met het versturen van het formulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij zodat ik jouw vraag kan beantwoorden.

Wanneer jij een afspraak maakt met behulp van Calendly verwerk ik jouw naam, e-mail, telefoonnummer en eventueel overige gegevens die jij achterlaat. De gegevens van deze formulieren verwijder ik zodra de vraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Ik verwerk jouw naam, e-mail, eventuele gravatar, website en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of ik mij bericht verwijder.

Wanneer jij je inschrijft voor een van mijn webinars, trainingen of freebies, vraag ik om jouw naam en e-mailadres. Zo kan ik jou toelaten tot de desbetreffende content en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien. Ik verwijder deze gegevens na afronding van datgene waarvoor jij je had ingeschreven. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerk ik tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaar ik 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account in de online omgeving verwerk ik een wachtwoord. Ik sla dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruiksnaam. Dit doe ik om beveiligingsfraude te voorkomen. Daarnaast verwerk ik in dit account de gegevens die jij zelf invult, jouw factuurgegevens en eventuele berichten. Ik bewaar deze accountgegevens totdat jij je account verwijdert of de content niet meer voor jou beschikbaar is.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen via een van mijn klanten wanneer ik in hun systemen werk om te helpen bij de bedrijfsvoering of de Belastingdienst. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan mijn klanten waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar privacy@zakelijkgezond.nu. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in mijn beleid kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, kun jij een e-mail sturen naar privacy@zakelijkgezond.nu. Als jij een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens omga kun jij mij dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download de Privacyverklaring in pdf.

Scroll naar boven